Ekonomska korist upotrebe peleta

Ekonomske koristi peleta ogledaju se i u njegovoj pristupačnoj i manje varirajućoj ceni od fosilnih goriva - od 2007. cena peleta je bila u proseku 50% niža u odnosu na cenu mazuta i 40% niža u odnosu na naftu u zemljama članicama EU koje su lideri na tržištu peleta.  Na individualnom nivou uštede koje donosi izbor peleta su izuzetno značajne u domaćinstvu. Peći i kotlovi za pelet pretvaraju više od 85% energije sirovine u toplotnu, vraćajući investiciju u ogrevno telo za oko 4 godine, nakon čega donose uštede od oko 400 evra godišnje u odnosu na ogrev fosilnim gorivima.

  • Tema Ekonomska korist upotrebe peleta